O tym jak decydowano o dalszych losach Polski 1981 – 1988

WERSJA ROBOCZA NIEDOKOŃCZONA

Spis treści

Rozdział pierwszy                  Polityka USA wobec Polski

Rozdział drugi                         Pierestrojka – zmiana polityki w ZSRR i wobec Polski

Rozdział trzeci                        Początki amerykańskich i zachodnioeuropejskich ………………………………………..fundacji w Polsce

Rozdział czwarty                   O tym jak Rockefeller, Soros i Jaruzelski obalili komunę ………………………………………..w Polsce

Rozdział piąty                         Polityka na linii USA – ZSRR i jej skutki dla Polski

************

Rozdział pierwszy

Polityka USA wobec Polski za prezydenta Reagana

1981

 • 1981, styczeń – Ronald Reagan wprowadził się do Białego Domu i zmienił kurs wobec bloku komunistycznego na wyjątkowo ostry, 23 marca 1983 roku w orędziu nazwał wprost Związek Sowiecki „imperium zła”.

W orędziu ogłosił rozpoczęcie programu SDI (Strategic Defense Initiative — Inicjatywa Obrony Strategicznej). Jego kluczowym założeniem było skrócenie czasu reakcji od wykrycia startu rakiety do jej zniszczenia dzięki umieszczeniu systemu antyrakietowego nie na powierzchni planety, ale na jej orbicie.

Było to sprzeczne z postanowieniami Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, podpisanego również przez Stany Zjednoczone w 1967 roku.

W odpowiedzi na rozlokowanie sowieckich rakiet nuklearnych średniego zasięgu SS-20 Reagan podjął decyzję o przyspieszeniu wyścigu zbrojeń i przeniesieniu go w kosmos, co szybko zostało nazwane gwiezdnymi wojnami.

Zgodnie z zimnowojenną zasadą równowagi sił rozpoczęcie prac przez Amerykanów wymusiło na ZSRR podjęcie technologicznego wyścigu zbrojeń, którego centralnie planowana, niewydolna gospodarka nie była w stanie udźwignąć.

W 1989 rozpoczął się rozpad radzieckiej strefy wpływów, a samo państwo przestało istnieć w 1991 roku.

Wraz z końcem zimnej wojny program militaryzacji Kosmosu w 1991 został przerwany.

a) http://www.pch24.pl/planowy-demontaz-komunizmu-w-polsce,48025,i.html#ixzz69AQCBAzv

b) https://gadzetomania.pl/4405,gwiezdne-wojny-inicjatywa-obrony-strategicznej-i-militaryzacja-kosmosu,all

 

Rozdział drugi

Pierestrojka – zmiana polityki w ZSRR i wobec Polski

1984

1984 – Anatolij Golicyn, zbiegły z ZSRR do USA major KGB, w książce pt. „New Lies For Old” („Nowe kłamstwa za stare”) przewidywał przeprowadzenie przez ZSRR pierestrojki, jako operacji mającej na celu uśpienie czujności Zachodu i tak napisał o przemianach w Polsce:

„Utworzenie „Solidarności” i początkowy okres jej działania jako związek zawodowy, może być odczytywane jako eksperymentalna, pierwsza faza polskiej „odnowy.

Mianowanie Jaruzelskiego, wprowadzenie stanu wojennego, oraz zawieszenie „Solidarności”, stanowi drugą fazę, przeznaczoną na wprowadzenie tego ruchu pod ścisłą kontrolę oraz zapewnienie stanu politycznej konsolidacji.

W trzeciej fazie można oczekiwać (pisane w 1984 r.), że zostanie uformowany rząd koalicyjny, skupiający przedstawicieli partii komunistycznej, reprezentantów reaktywowanej „Solidarności”, oraz Kościoła. W tym rządzie mogłoby się znaleźć również kilku tak zwanych „liberałów”.

Tego rodzaju rząd, w nowym stylu we Wschodniej Europie, byłby odpowiednio wyposażony i przygotowany do rozwijania strategii komunistycznej, poprzez prowadzenie kampanii na rzecz rozbrojenia, na rzecz „stref bezatomowych” w Europie, być może nawet w sprawie powrotu do Planu Rapackiego, ale przede wszystkim za rozwiązaniem NATO i Układu Warszawskiego aż po ostateczne ustanowienie neutralnej, socjalistycznej Europy.

Uaktywnienie innych elementów strategii komunistycznej na Europę, takich, jak eurokomunizm i negocjacje KBWE, nastąpiłoby w odpowiedniej porze, by zgrać je w czasie z ukonstytuowaniem się takiego rządu.”

Źródło: Anatolij Golicyn, „Nowe kłamstwa w miejsce starych – komunistyczna strategia podstępu i dezinformacji” (wydanie po polsku z roku 2007)https://niezlomni.com/25160/

 

 • 11 marca 1985 – Sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego zostaje Michaił Gorbaczow.

 

 • 1985  Decyzja Michaiła Gorbaczowa o rozpoczęciu pierestrojki (ros. перестройка – przebudowa) w ZSRR i o „obaleniu komuny” w Polsce.

 

Rozdział trzeci

Początki amerykańskich i zachodnioeuropejskich fundacji w Polsce

 

 • 1985 – Początki amerykańskich i zachodnioeuropejskich fundacji działających w Polsce finansujących z zagranicy wybrane osoby i instytucje.
 • 1985 – Początki fundacji Rockefellera w Polsce, założonej 14 maja 1913 r. w USA z siedzibą w Nowym Jorku, przez Johna D. Rockefellera.

Fundacja Rockefellera pilotażuje od grudnia 2013 roku program 100 Resilient Cities. Wybrano 100 miast na świecie, które wdrażają systemy zapobiegania i reagowania nie tylko na powodzie, tajfuny, czy trzęsienia ziemi lecz przede wszystkim na bunty społeczne.

Dyrektorem zarządzającym w Fundacji Rockefellera i prezesem inicjatywy „100 elastycznych miast” jest Michael Berkowitz. Wcześniej był on globalnym szefem zarządzania ryzykiem operacyjnym (ORM) w Deutsche Bank i redaktorem  biuletynu dla specjalistów zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

W rozmowie z Jorge Valero z portalu euracitv.com Michael Berkowitz stwierdził, że

„Duże miasta muszą przygotować się na nowe wyzwania związane z terroryzmem i masową imigracją. Jego zdaniem„miasta muszą przyjmować i jak najszybciej integrować przybyszy.”

Aby jednak mieć pełną kontrolę nad nimi i w ogóle obywatelami

„konieczna jest zmiana przepisów dotyczących ochrony danych. Dzięki wrażliwym informacjom władze mogą przewidzieć, skąd będzie wywodzić się przestępczość i radykalizacja.

Uważam, że prawo do prywatności w Europie jest zbyt daleko idące. Aby Europa mogła rozwijać się,  trzeba znaleźć realne rozwiązanie niektórych kwestii dotyczących zachowania prywatności „ – stwierdził Berkovitz.

W żadnym mieście na świecie, nawet w tych najpotężniejszych, burmistrzowie nie dysponują pełnią władzy, by zapewnić elastyczność tych miast. Mogą jednak korzystać zarówno z formalnej, jak i nieformalnej władzy. My zachęcamy ich do korzystania z władzy bardziej nieformalnej, ponieważ, jeśli uda ci się zwrócić to miasto w określonym kierunku, będziesz zaskoczony, jak wiele osób podąży za tobą” – tłumaczył M. Berkovitz, ekspert Fundacji Rockefellera.

Ekspert Michael Berkowitz tłumaczył, że:

„Obywatele mogą nie chcieć przyjąć „dobrych rozwiązań” odgórnie narzuconych. Dlatego konieczna jest… indoktrynacja.

Potrzebne jest zaangażowanie ludzi, nie jednej, dwóch osób, ale wielu.

To sprawi, że miasta staną się „silniejsze” i odporne na wstrząsy, jakie by one nie były.” – mówił.

Michael Berkowitz, ekspert w dziedzinie tzw. elastycznych miast z Fundacji Rockefellera, która promuje  AGENDĘ „ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”, chwali pracę wykonaną przez wiele europejskich miast w przygotowaniach do zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, rebeliami społecznymi itp.

Nie kryje jednak, że:

„najistotniejsze w tym programie jest zbieranie wrażliwych danych o obywatelach i przyznanie znacznie większych uprawnień podmiotom lokalnym kontrolowanym przez instytucje globalne.”

a) http://www.pch24.pl/ekspert-fundacji-rockefellera–celem-zrownowazonego-rozwoju-jest-kontrola-obywateli,49347,i.html#ixzz67T7veibe

b) https://gloria.tv/post/vQBuHCKgTFkr2pwbr3rWU3vni

 

Rozdział czwarty

O tym jak Rockefeller, Soros i Jaruzelski obalili komunę w Polsce

 

O tym jak Rockefeller, Soros i Jaruzelski obalili komunę w Polsce.
 • 20 września 1985 – Oficjalna wizyta gen. Wojciecha Jaruzelskiego na Kubie.
 • 24 września 1985 – W. Jaruzelski udał się do Nowego Jorku, by wziąć udział w jubileuszowej debacie na czterdziestolecie ONZ.
 • 25 września 1985 – Wizyta gen. Wojciecha Jaruzelskiego u Davida Rockefellera, wpływowego finansisty i współwłaściciela Manhattan Chase Bank, w jego siedzibie na Manhattanie i na jego zaproszenie z 11 września.

Treść prywatnego, trwającego ok. 1,5 godziny spotkania nie jest znana.

Chociaż nie znamy treści prywatnej rozmowy premiera PRL z potężnym dyrektorem Rady Stosunków Międzynarodowych, pewne późniejsze fakty pozwalają się domyślać, że 25 września 1985 roku miała się rozpocząć systematyczna aneksja polskiej gospodarki przez kapitał powiązany z aktywami rodziny Rockefellerów.

W jednym z październikowych wydań „Rzeczpospolitej” Paweł Łepkowski, dziennikarz,  pisze o nietypowym przebiegu spotkania dzierżącego pełnię władzy w PRL Wojciecha Jaruzelskiego z Davidem Rockefellerem we wrześniu 1985 roku, gdy o upadku komunizmu w Europie trudno było jeszcze marzyć.

Według autora, klimat rozmów jednej z najbardziej wpływowych w Stanach Zjednoczonych osobistości z autorem stanu wojennego w Polsce jest nie tylko ciepły, ale sposób traktowania Jaruzelskiego przez Rockefellera jest wyjątkowy, pełen gestów szacunku. Pisał o tym

P. Łepkowski stawia nawet pytanie:

„Czy 31 lat temu dyktator PRL i jeden z najbardziej wpływowych magnatów finansowych świata ustalili nowy kierunek ekspansji amerykańskiego kapitału i podział zysków po upadku żelaznej kurtyny?”

Notatka Brzezińskiego po spotkaniu z Jaruzelskim we wrześniu 1985 r

W czasie spotkania – zdaniem Pawła Łepkowskiego – być może dyskutowano o ekspansji amerykańskiego kapitału po upadku „żelaznej kurtyny”. W dodatku do dziennika „Rzeczpospolita” „Rzecz o historii” pisał:

„Nie wiemy, czy przybywając do Davida Rockefellera w 1985 r., generał Jaruzelski chciał otworzyć Polskę na siły, nad którymi nigdy nie będzie w stanie zapanować.

Chociaż nie znamy treści prywatnej rozmowy premiera PRL z potężnym dyrektorem Rady Stosunków Międzynarodowych, pewne późniejsze fakty pozwalają się domyślać, że 25 września 1985 r. miała się rozpocząć systematyczna aneksja polskiej gospodarki przez kapitał powiązany z aktywami rodziny Rockefellerów.

Tak przynajmniej uważają różnej maści poszukiwacze teorii spiskowych, którzy są głęboko przekonani, że generał Jaruzelski zdawał sobie sprawę, iż w zamian za doraźną pomoc finansową podpisuje cyrograf, którego ostateczną ceną może być utrata suwerenności w wielu (jeżeli nie we wszystkich) obszarach polskiej gospodarki. Uważają, że w ten sposób architekt stanu wojennego miał sobie rzekomo zapewnić nietykalność po upadku żelaznej kurtyny.”

http://smp.edu.pl/o-ideowo-politycznej-odpowiedzialnosci-wojciecha-jaruzelskiego/

 

 • 6 listopada 1985 – dwa miesiące po wizycie w Nowym Jorku u Rockefellera, Jaruzelski oddał tekę premiera Zbigniewowi Messnerowi, ale nadal zachował stanowisko pierwszego sekretarza KC PZPR. Objął natomiast funkcję przewodniczącego Rady Państwa, czyli „kolegialnego prezydenta”.

a) http://www.pch24.pl/planowy-demontaz-komunizmu-w-polsce,48025,i.html#ixzz69AX8kKOt

b) http://www.wyszperane.info/2016/12/16/rozmowa-czy-umowa-jaruzelskiego-z-davidem-rockefellerem-we-wrzesniu-1985-roku/

c) http://polmedia.pl/prawdziwe-oblicze-fundacji-batorego/

d) O tym jak Rockefeller, Soros i Jaruzelski obalili komunę w Polsce

e) Notatka Brzezińskiego po spotkaniu z Jaruzelskim we wrześniu 1985 r.

f) https://niezalezna.pl/82053-soros-ostatnia-nadzieja-michnika-i-platformy

 

Rozdział piąty

Polityka na linii USA – ZSRR i jej skutki dla Polski

 

1986

 • 1986 – Historyczne spotkanie na szczycie prezydenta USA Ronalda Reagana z M. Gorbaczowem w Reykjaviku.

 

https://worldbeyondwar.org/wp-content/uploads/2017/02/reagan.jpg

 

https://i2.wp.com/www.ekspedyt.org/wp-content/uploads/2017/02/Reagan-i-Gorbaczow.jpg

Spotkanie zostało zainicjowane przez ówczesnego przywódcę sowieckiego Michaiła Gorbaczowa, który uważał, że

„upadek wzajemnego zaufania między obydwoma krajami można powstrzymać wznawiając dialog z prezydentem USA Ronaldem Reaganem w kluczowych kwestiach, przede wszystkim w kwestii broni jądrowej.”

Doszło na nim do przełomu w negocjacjach, które zostały zapoczątkowane za zgodą ZSRR w Genewie w 1980 roku.

W 1981 r. Ronald Reagan zaproponował wstrzymanie rozmieszczania amerykańskich rakiet w Europie w zamian za całkowite wycofanie sowieckich rakiet SS-4, SS-5 i SS-20.

Oba kraje zgodziły się na całkowitą likwidację rakiet średniego (1000 – 3000 km) i pośredniego (3000 – 5500 km) zasięgu.

Umowę przy wsparciu kanclerza RFN Helmutha Kohla sfinalizowano rok później.

Państwa przystąpiły do likwidacji arsenału.

Jak się jednak okazało, Rosjanie całkowicie nie zrezygnowali z rakiet średniego zasięgu.

a) https://worldbeyondwar.org/pl/pami%C4%99taj%C4%85c-lekcj%C4%99-historii-nuklearnej-w-Reykjaviku-putin/

b) http://www.pch24.pl/grozby-wladimira-putina–kraje-z-amerykanskimi-systemami-rakietowymi-musza-liczyc-sie-z-atakiem,63727,i.html#ixzz6993fxcu2

 • Ponowne przyjęcie Polski do Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Polska była członkiem MFW od momentu powstania tej organizacji w roku 1944 do roku 1950, czyli do momentu rezygnacji przez PRL z członkostwa.

Wniosek o ponowne przyjęcie PRL do MFW został złożony w roku 1981.

 

1987

 • W Nowym Jorku powstała fundacja im. Stefana Batorego George’a Sorosa, ustanowiona aktem notarialnym i zalegalizowana w nowojorskim konsulacie Generalnym PRL.

Fundacja Sorosa jest siecią 29 niezależnych fundacji działających w następujących regionach Afryka, Azja, Europa Środkowo-Wschodnia, Środkowa Euroazja, Ameryka Łacińska i Karaiby, Rosja, Ukraina i Białoruś, Europa Południowo-Wschodnia, Turcja i Bliski Wschód, Stany Zjednoczone.

 

 • W grudniu 1987 – Stany Zjednoczone i ZSRR podpisały traktat w sprawie eliminacji rakiet średniego i krótszego zasięgu.

https://worldbeyondwar.org/pl/pami%C4%99taj%C4%85c-lekcj%C4%99-historii-nuklearnej-w-Reykjaviku-putin/

 

1988

 • 1 stycznia 1988 – Utworzony został Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich ustanowiony ustawą z dnia 15 lipca 1987 r.

Pierwszym rzecznikiem została prof. Ewa Łętowska, powołana przez Sejm 19 listopada 1987.

 • 8 maja 1988 – George Soros przybywa do Polski.

Spotyka się z Wojciechem Jaruzelskim oraz z Mieczysławem Rakowskim.

Na spotkaniu opracowano wstępne założenia korzystnej dla ówczesnych elit transformacji.

Gen. Wojciech Jaruzelski osobiście miał zgodzić się wówczas na powstanie Fundacji im. Stefana Batorego.

Rozmowy trwały do 23 grudnia 1988 r., a ich rezultatem była decyzja o przekształceniu gospodarki planowej w gospodarkę rynkową według scenariusza Sorosa i władz PRL.

https://niezalezna.pl/82053-soros-ostatnia-nadzieja-michnika-i-platformy

Wyciekła lista Sorosa! Oto jego zaufani posłowie! Jest tam 6 Polaków. Mamy nazwiska!

 • 1988, maj – Komunistyczne władze zgodziły się na rejestrację w Warszawie Fundacji Sorosa im Stefana Batorego.

Była to pierwsza fundacja pozarządowa, jaka została zarejestrowana w III Rzeczypospolitej.

Jak czytamy w Wiki, na początku swojego istnienia angażowała się w przygotowywanie nowych kadr dla demokracji i gospodarki rynkowej oraz wspomaganie reform ustrojowych.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy: poprawa jakości polskiej demokracji; wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym; rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.

Połowę swojego budżetu Fundacja przeznaczała na dofinansowywanie działań podejmowanych przez inne instytucje.

Fundacja administruje również powierzonymi jej funduszami firm i osób prywatnych.

Fundusze te ustanawiane są na mocy umowy o darowiźnie zawieranej przez firmę lub osobę prywatną i Fundację, w ramach której Fundacja wspiera ze środków jej powierzonych projekty, instytucje i inicjatywy społeczne mieszczące się w zakresie jej działalności statutowej i leżące w polu zainteresowania darczyńcy.

Czytaj więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_im._Stefana_Batorego

W 1991 roku powołana została Rada Fundacji.

http://www.siemysli.info.ke/zdrada-6/

Prezesem „polskiego” zarządu fundacji Sorosa wybrano Aleksandra Smolara, syna przedwojennych działaczy komunistycznych żydowskiego pochodzenia, Grzegorza Smolara i Walentyny Najdus, wieloletniego członka partii komunistycznej.

Rok 1989 to nadzieja czerwcowych wyborów, po których cały „obalony komunizm” rozsiadł się w obfitym składzie (65% miejsc) na ul. Wiejskiej w Warszawie, a w „chwilę” potem sowiecki generał został wybrany na urząd Prezydenta III RP.

Dobrał sobie wtedy sprawdzonego bojca i na Ministra Spraw Wewnętrznych w rządzie Mazowieckiego powołano generała Kiszczaka, co umożliwiło bezpieczne spalenie najważniejszych akt MSW, domknięcie pewnej ery i otworzenie nowej, świetlanej przyszłości dla niewielu.

http://www.siemysli.info.ke/zdrada-6/

 

 

 • 1988 – Powstanie spółek nomenklaturowych.

 

 • 23 grudnia 1988 – Uchwalona została tzw. ustawa Wilczka, czyli Ustawa o działalności gospodarczej, która zalegalizowała prywatną działalność gospodarczą na zasadzie „co nie jest zabronione, to jest dozwolone”.

Art. 1 ustawy głosił:

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Obecnie już nieobowiązująca ustawa Wilczka była często chwalona za swoje odbiurokratyzowanie i przejrzystość przez ekonomistów i polityków różnych opcji.

Rząd Rakowskiego uregulował też działalność gospodarczą z udziałem podmiotów zagranicznych i zalegalizował obrót walutami obcymi.

Ustawa bankowa ze stycznia 1989 była pierwszym krokiem do dzisiejszego systemu banków komercyjnych.

 

1991

1991Stany Zjednoczone i ZSRR podpisały pierwszy Traktat o redukcji broni strategicznej (START1).

https://worldbeyondwar.org/pl/pami%C4%99taj%C4%85c-lekcj%C4%99-historii-nuklearnej-w-Reykjaviku-putin/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s